Bảng Gía Đất Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10 - Nhà đất Bán Dĩ An

Bảng Gía Đất Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10 – Nhà đất Bán Dĩ An

Bảng Gía Đất Phú Hồng Thịnh 6, 9, 10 – Nhà đất Bán Dĩ An

Số Lô Diện Tích Gía Bán
Lốc D2: F 2.1 đến F 2.35 DT: 4,5×13,4 = 60,7m Giá 32 tr
Lốc D2: G 3.1 đến G 3.35 DT: 4,5X13,5 = 60,7m Giá 31 tr
Lốc D1: G 2,1 đến G 2.35 DT: 4×16 = 64m Giá 35 tr
Lốc M 3.1 đến M 3.9 DT: 70 đến 90m Giá 27 tr
Lốc L 2,1 đén L 2. 19 DT: 68 đến 74m Giá 35 tr
Lốc I 1.2 đến  I 1.12 DT: 67,5m Giá 35 tr
Lốc I 2.2 đến I 2.12 DT: 60m Giá 35 tr
Lốc L 3.1 đến L 3.11 DT: 60 đến 62,5m Giá 40 tr
Lốc J 6 đến J 12 DT: 60m Giá:
Lốc J 24 đến J 18 DT: 76,1m Giá:
Lốc H 1.2 đến 1.12 DT: 123 đến 125m Giá:
Lốc H 3.1 đến 3.11 DT: 60m Gía: 
Lốc D 1.2 đến 1.20 DT: 125m Gía:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *