Bình dương phát triển thành phố thông minh đến năm 2030

Bình dương phát triển thành phố thông minh

Bình dương phát triển thành phố thông minh đến năm 2030

Sau hơn 11 năm triển khai theo quy hoạch được duyệt, việc UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng là thực hiện theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng 2014. Báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Bình Dương đã cơ bản đánh giá được việc triển khai theo Quy hoạch….

 

 

Bình Dương quy hoạch thành phố thông minh

Bình Dương quy hoạch thành phố thông minh

 

Tags: Đô thị Bình Dương,đồ án Quy hoạch bình dương,Thành phố mới bình dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *