Bình Dương thay đổi Đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh

Bình Dương thay đổi Đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh

Bất động sản bình dương – Đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

nhà máy nước dĩ an bình dương

nhà máy nước dĩ an bình dương

TTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình (dân cư), cơ quan hành chính – đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ thuộc khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đơn giá bán nước sạch cho các hộ gia đình phân theo mức sử dụng. Cụ thể, mức từ 1m3 – 10m3 đầu tiên (hộ/tháng), đơn giá 5.000đ/m3; mức trên 10m3 – 20m3 (hộ/tháng), đơn giá 6.000đ/m3; mức trên 20m3 (hộ/tháng), đơn giá 7.000đ/m3. Đơn giá đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 7.400đ/m3; hoạt động sản xuất vật chất là 9.000đ/m3; kinh doanh dịch vụ là 10.000đ/m3.
So với Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, Quyết định này điều chỉnh tăng đơn giá bán nước sạch khu vực nông thôn, đồng thời phân rõ đơn giá bán theo từng mức sử dụng của các hộ gia đình.

Có thể bạn cần xem:

bất động sản bình dương – Phương Chi – binhduong.gov.vn