Còn vài lô đất Khánh Bình Tân Uyên Gía đầu tư

Hàng vợ gửi
– Còn vài lô đất Khánh Bình Tân Uyên Gía đầu tư
– KB06/7×32/chưa tc/2,4 tỷ
– Góc D2 +N5 /6×21 /tc 100%/ giá 2,7 tỷ
– Nhà tân hiệp 01/8×75/150tc/ 4,2 tỷ
– Tân hiệp15/10×48/430tc/4,1 tỷ
– Uyên Hưng 24/ 5×70/ 1,2 tỷ
– Tân hiệp 01/5×75/100tc/2,5 tỷ
– KB07/5400M/Lúa/5,5 tỷ
– Nhà Phú hưng 1,8 tỷ

Quảng cáo: Yến Sào Quốc Cường

2.600.000
Tổ Yến chưa nhặt lông Yến Thô loại 2 hộp 100g - Đại Lý Yến
1.200.000
Chân Tổ Yến Thô Loại 2 - Đại Lý Yến - Giá chỉ: 1.200.000₫
3.800.000
Hồng Yến chưa nhặt lông - Yến thô hộp 100g - Đại lý yến
1.300.000
Chân Yến Thô Loại 1 - Đại Lý Yến - Giá từ: 1.300.000₫
279.000
Đông Trùng Hạ Thảo - Dược Liệu Quý Hiếm - Đại Lý yến
3.100.000
Chân yến hồng nhạt tự nhiên, đã nhặt lông - Đại lý yến