Bất động sản bình dương Phường An Bình, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Bất động sản bình dương, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Hình ảnh bản đồ phường an bình, dĩ an, bình dương

Hình ảnh bản đồ phường an bình dĩ an, bình dương

Hành chính: Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Phường An Bình là một phường thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phường được thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2011 trên cơ sở xã An Bình cũ. Khi thành lập, phường có diện tích 340 ha và 62.109 người. Phường có 4 khu phố: Bình Đường 1, Bình Đường 2, Bình Đường 3, Bình Đường 4.

Xem bản đồ hành chính phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Ranh giới hành chính Phường An Bình:

trường An Bình, h. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Trường An Bình, tx Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam


Xem vi deo bán nhà an bình dĩ an bình dương


Quảng cáo: Yến Sào Quốc Cường

Không có dữ liệu